04 Implantat - Fall1


Mk implantat på Astra-komponenter. 
Det färdiga resultatet är i d-Sign porslin.

Kliniker Per Vult von Steyern Övertandläkare


Tillbaka
Pers Tandverk AB Tel Fax e-post Hemsida
Stortorget 3, Box 4 040-191585 040-191585 perstandverk@telia.com www.perstandverk.com
201 20 Malmö