07 Brokoppling - Fall2


Ett fall med oparalellitet.

Kliniker Ulf Hakestam , Övertandläkere.


Tillbaka
Pers Tandverk AB Tel Fax e-post Hemsida
Stortorget 3, Box 4 040-191585 040-191585 perstandverk@telia.com www.perstandverk.com
201 20 Malmö